Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Định hụê song tu (phần 1)Câu chuyện lão quỷ tốt già: Giống dân man rợ không thể giáo hóa
Lão quỷ tốt già ngồi trên cành cây, bọn quỷ tốt ngồi dưới gốc, chúng chẳng nhìn lên vì sẽ mỏi cổ, nhưng chúng biết lão vẫn quan sát chúng. Chúng thích nghe kể chuyện như ngày nào nơi trần thế thủa ấu thơ, say mê nghe mẹ nghe ba kể chuyện. Niềm vui đó đã xa lắm rồi và hẵn vô nghĩa với người trưởng thành, nhưng với chúng, tâm hồn vẫn ngây thơ và đầu óc khá ư là ù lì thì đó vẫn đưa chúng vào niềm say mê lý thú. Lão quỷ tốt tằng hắng giọng dù nơi đây chẳng ai khan cổ bao giờ!