Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Gã Ngớ duyên đờiGã bước khỏi nhà dù đã hơn 2 giờ khuya. Đang là mùa mưa nên có thể trời khá lạnh nhưng gã không thấy lạnh, gã vẫn thấy nóng và khi dọc bờ sông có nhiều con gió hơn nhưng vẫn không làm gã thấy dễ chịu. Gã mệt và lòng như đang bị nung đốt.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Tiễn emEm lên xe, hoa đời kết trái
Nhạn theo đôi gấp lại cánh thiên dy
Chút men say không tiễn người đi

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Phán quan: xả cho người cũng là xả cho chính mình
 Phán quan chờ, gã chờ còn bọn quỷ tốt thì an nhiên như hàng cây trong tiết trời sang thu.

Bước vào là một người đàn bà trạc tuổi sáu mươi, gông chân không có mà cùm ở cổ, bước đi lại nhẹ nhàng, đủ lâu để gã hiểu oan chướng trói buộc bà chính ở lòng bà không do tội lỗi. Ấy vậy gã hiểu những tội lỗi vẫn quá nhỏ còn tâm vương chất chứa lại khó mà buông.