Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Xướng họa năm mùiBài thơ xướng: Bác dê
Ai sánh trên đời được lão dê,
Thiên tài bản lĩnh khó người chê.
Đôi sừng nhọn hoắt trông mà khiếp,
Cặp ngọc to đùng thấy phát ghê.

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Khai bút 2015Tết đến lăng nhăng dăm câu đối đỏ, nơi nơi thừa mứt kiệu rượu trà.
Xuân về chộn rộn mấy chậu mai vàng, chốn chốn đủ tương chao mắm muối.