Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

sự tích cá hồi

Cứ nhìn trẻ con chơi đùa cười nói, ai cũng cảm nhận một thế giới thần tiên tốt đẹp nhất của cuộc sống, nhưng con người lại không ngừng hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống.Ngày xưa, xưa lắm, đó là cái thủa những con người đã kết thành bầy đàn, đã biết lập nghiệp ở một nơi nhất định và được gọi là các bộ tộc, các bộ lạc. Họ có cùng nguồn cội, có cùng tiếng nói và có chung những thăng trầm qua nhiều thế hệ giữa đất trời rộng lớn.