Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Ẩm thựcẨm thực bình dân 1

Hủ tiếu thịt bò sáng thảnh thơi

Không thì xôi mặn nhá nhơi chơi

Chiều đông kho tộ thôi quá thể

Trưa hạ canh chua thiệt đã đời