Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Câu chuỵện con cà con kê (2)Các bạn tôi nghe tin tôi đi cấp cứu đã gọi nhau tới tấp và phân chia thời gian trực ở bệnh viện.

- Mày ổn không?

- Khỏe re như con bò kéo ghe.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Câu chuyện con cà con kê (1)Tôi mệt và đói, chỉ tại chị Năm lắm miệng ăn nói lung tung mà tôi bị anh chồng cô Mít cũng là con rễ chị Năm bỏ cả ngày nhậu săn tìm.