Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Múa gậy vườn hoang: Công đức phước điềnMột ông lão bỏ nhiều năm đi khắp các chùa cúng bái. Ông đến gặp Thế tôn:
- Thưa Thế tôn, con cúng chùa lễ phật nhiều năm con được công đức nhiều không?

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

chú phá kinh Duy Ma Cật (6)Tịnh tâm quán Phật đều hoan hỉ,
Được gặp Thế Tôn ngay trước mình,

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Múa gậy vườn hoang: XảHỏi:
Phật giáo với thực hành tu “xả” mang tính tiêu cực, nên phần đông các quốc gia theo đạo phật nghèo phải không? 

Chú phá Kinh Duy Ma Cật (5)Dùng diệu pháp nầy độ chúng sanh.
Thọ rồi chẳng lui thường tịch lặng,

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

chú phá kinh Duy ma cật (4)Phật lực hàng ma từ nay khởi,
Kẻ đắc cam lồ Phật đạo thành.
Vô tâm, vô ý, vô thọ hành,

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

chú phá kinh Duy Ma cật (3)Hay khéo phân biệt các pháp tướng,
Mà nơi đệ nhất nghĩa chẳng động.
Đối với các pháp được tự tại,

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Giai thoại cụ Chu: Hành vi độc ác và tâm ácCó một gia đình, chồng là Lý Nhân, dòng dõi hiếm muộn từ cha ông, mà đã từng lúc có 2 con trai nhưng chỉ còn một, nên chàng lập gia đình sớm theo ý cha mẹ. Quả vậy sau tám năm vợ chồng mới có đứa con trai. Tất cả vui mừng, hai vợ chồng cảm ơn trời phật và cùng nhau thệ nguyện làm việc thiện.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

chú phá kinh Duy Ma Cật (2)Đã thấy thần biến của đại thánh,
Phổ biến hiển hiện mười phương cõi.
Chư Phật thuyết pháp ở trong đó,
Tất cả chúng sanh đều thấy nghe.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Niệm Phật là thế nào?1) Niệm Phật là niệm một danh tự, thay vì để tâm ý chạy loạn, tình thức dấy động (ý tưởng đến đi rất nhanh, sinh diệt tương tục). Niệm vốn không thể diệt, khi Thế tôn tại thế, mọi tham vấn của người đều nghe, đều khéo dùng ngôn thuyết giải đáp, rõ thấy thức không hề diệt mất, ngôn thuyết chẳng phải không.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Vô ấn (11)Lục Tổ nói “mỗi người đều sở hữu bát nhã …” (Pháp Bảo Đàn kinh theo Đôn hoàng bản).

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Vô ấn (10)Shoun là một vị thầy (Nhật bản) về thiền Tào Động. Khi còn là học trò, bố của Shoun qua đời, Shoun phải chăm sóc mẹ.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Vô ấn (9)Thí dụ
Có một người tìm ngọc rất giỏi, chẳng cần phải vỡ lớn đá mới biết trong có ngọc (căn đại thừa) lại khéo biết đục đẻo chẳng hề làm khối ngọc hao tổn chút nào (viên giác).

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Vô ấn (8)Thí dụ
Có một cậu học trò ăn cắp một đồ vật của bạn. Người thầy gặp riêng anh học trò và giảng giải về sai quấy.