Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

chú phá kinh Duy Ma Cật (10)Bấy giờ Xá Lợi Phất thừa oai thần của Phật mà nghĩ rằng: “Nếu Bồ Tát tâm tịnh thì Phật độ tịnh”. Vậy Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát, tâm ý còn bất tịnh sao, mà Phật độ bất tịnh như thế!

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Gã Ngớ và phán quan: Gặp lại nàng quỷ cáiGã Ngớ rời khỏi điện Diêm La, gã đi và đi vì nơi đây chẳng ai mỏi chân khi đi bộ, chẳng ai bệnh hay bị đầu độc, chẳng ai đánh ai đau, cái đói và lạnh buốt không tồn tại cho nhiều người.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Nghiệp quả và nghiệp thứcÔng lão ghé lễ bái Thế tôn và hỏi:
- Thưa Thế tôn, theo kinh văn mỗi mỗi hành vi thiện ác đều chiêu quả lành dữ. Nhưng con là con người, cả đời cơm áo khốn khổ, chỉ biết niệm Phật và lễ chùa thì có tiêu bớt nghiệp quả không?

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

chú phá kinh Duy Ma Cật (9)Bửu Tích nên biết:
- TRỰC TÂM là Tịnh Độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật, những chúng sanh chẳng xiểm khúc đến sanh quốc độ đó.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Ông già lao côngÔng già lao công quét dọn chung cư mới ngoài 60 tuổi, với tuổi ông thường cũng còn đi đi đứng mạnh mẽ nhưng hoàn cảnh cô đơn nghèo khó nên ông đã như gần 70.