Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Đừng gọi tên nhauĐừng gọi tên nhau khi mùa thay áo
Lá trôi lăn vào thế giới vong tình
Ngọn gió chướng trả lại đời mộng ảo
Cho con chim trong đáy nước hong mình