Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Biển êm . . . rồi dậy sóng


Thu vàng ơi! Lòng anh giờ dậy sóng
Vỡ toang rồi giấc mộng nửa đêm trăng
Biển anh xô bờ vách đá nào ngăn
Chỉ có tiếng thét gào vang dậy đất