Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Phán quan và gã Ngớ: Pháp thiện và tâm thiện


Gã Ngớ ngồi đó, chẳng cần ngồi thu mình một góc nơi điện Diêm La, gã không còn là người khách của ngài phán quan mặt như đá tạc.