Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Ba điều ước (tiếp theo)

-->
Lão Thông cười độ lượng, hình như mọi lời lão Tắc nói chẳng dính dáng đến lão. Một bậc thầy về ngoại giao hay một người thiếu lòng tự trọng và mất cả tự ái. Lão Thông nói:
- Ngớ nè! Được ba điều ước của thần Ve Chai cũng đáng gọi là thế gian hy hữu. Có một thứ trên cả tiền tài, đó là thứ tồn tại mặc nhiên trong tự nhiên và sẽ còn tồn tại kể cả con người bị tuyệt chủng. Quyền lực!

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Bò lại theo đànThế là trên loa ồn ào việc sửa đổi hiến pháp với phương châm “thông qua nguyện vọng và ý chí của nhân dân…” gã mừng lắm.

Từ lâu rồi, quá lâu rồi gã muốn nói lên tiếng nói của “nhân dân làm chủ”, dù gì gã cũng là nhân dân đích thị đít đen – đầu đỏ.