Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Múa gậy rừng hoang: Niệm (1)Ông lão hai tay chắp lại cung kính rồi quỳ xuống lễ Thế tôn. Chẳng phải ông lão theo thế người đời, họ quỳ ông quỳ theo, họ lễ lạy ông lê lạy theo.

Họa thơ lưỡng đầu xàHôm kia nhận được bài thơ họa theo lối chơi lưỡng đầu xà của anh Hồng Hà. Nên TT đã xin anh cho phép được post.