Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

chuyện con cà con kê (10)Trước khi trở về Lâm Đồng, nơi anh chọn làm quê hương sau khi từ giả saigon nóng bức quanh năm. Anh Can gù ghé thăm tôi vào buổi chiều, anh hào hứng vì bạn bè đều vẫn như ngày nào chào đón anh trong vòng tay bạn bè.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Chuyện con cà con kê (9)Ngã ba dậm dật cũng kỳ

Người lăn kẻ ngã, ù lì nghiễm nhiên
Lấp xong, đào xới liên miên
Dân bơi trên phố, chẳng phiền các quan.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

chuyện con cà con kê (7)Hồi bảy:
Biển dồn dập sai lời trúc hẹn
Sông lặng lờ lỗi ước mai thề
Người lơ đểnh, qua đường phố núi
Kẻ lạc loài nhớ mạ hương quê

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

chuyên con cà con kê (6)Hồi sáu:
Đất vàng lẫn lộn khó mà phân

Ấn ngọc người trao kẻ bất nhân

Đừng trách thiên cơ mù ác nghiệp

Chớ hiềm con tạo lệch bàn cân

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015