Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

ngụ ngôn: Cọp, sói và rừngNgày xưa, trong một khu rừng có một con cọp rất to khoẻ. Cũng thủa ấy sói còn sống lang thang riêng rẽ. Cả rừng đều sợ và ghét cọp vì chẳng ai khoẻ bằng nó và nó lại có đủ vuốt nanh. Thế rồi có một con sói khôn ranh, nó tập họp một số con sói và bảo với rừng:

- Ta vì rừng mà diệt cọp hung ác, hãy đồng lòng đoàn kết đánh cọp.

Những con vật to lớn như trâu bò, tê giác… vốn trước không hề sợ sói nên đồng ý góp sức. Cuối cùng cọp bị tấn công đồn đến góc núi. Cọp đến bước cùng trở nên hung hãn sẵn sàng đánh sống mái, rừng đều sợ. Sói lo lắm, nếu cọp còn thì thành công cốc nên nó bảo rừng:

- Không diệt cọp nó sẽ trở lại rừng và sẽ tàn ác hơn. Phải diệt bằng được. Các ông to lớn khoẻ mạnh cùng tiến lên, sói chúng tôi góp sức.

Thế là không ít bò trâu bỏ mạng cho đợt tấn công diệt con cọp, bầy sói chỉ đứng ngoài gầm gừ và sủa. Xong chúng liền chia nhau ăn thịt trâu bò vừa bị chết.

Từ đó, rừng không bị nạn một con cọp nhưng chịu hoạ của bầy sói. Xưa Cọp còn tránh những con vật to khoẻ, nhưng bầy sói chúng chẳng chừa ai mà không săn bắt.

Nhưng rồi một ngày một con cọp khác đến, rừng chẳng còn có ý đánh đuổi cọp, lũ chó sói thì chẳng bao giờ chúng thí thân chúng đánh nhau với cọp. Rừng còn truyền tụng về chiến công bầy sói từng giết cọp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét