Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Lầm!Lưng trâu đánh giấc bước đăng trình
Cọp núi chim trời… đạo ám minh?
Tuyết điểm Sapa mưa Phú Quốc
Lá đầy Yên Tử nhủ Sơn Đoòng
Nửa đêm trăng dọi đen tòa phật
Hừng sáng chim kêu trắng đóa quỳnh
Ngàn mắt đại bi nhìn chẳng đủ
Ngàn tay vô sự giữa trời thinh.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét