Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Vô đềTìm chốn nương thân sáu cửa đời
Mơ hồ thân phận kiếp rong chơi
Môi cười mắt mở hoa mai nở
Cánh rũ sương rơi chiếc lá rời
Ráng hạ vắt ngàn mây đỉnh biếc
Hương thu vỡ bóng ánh trăng ngời
Xô ngàn vách đứng còn chưa tỏ
Một buổi bìm khô đã sáng rồi!
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét