Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Họa thơ lưỡng đầu xàHôm kia nhận được bài thơ họa theo lối chơi lưỡng đầu xà của anh Hồng Hà. Nên TT đã xin anh cho phép được post.
Vì thơ đường xướng họa là cái thú không thể thiếu. Đặc biệt là các lối chơi khá độc đáo.
Rồi ra … (bài thơ họa)
Quanh quẩn đường đời lối quẩn quanh
Tranh đua khổ ải chuyện đua tranh
Bạc đầu nửa mái lo đầu bạc
Xanh tóc môt thời … tiếc tóc xanh
Vội sống, bôn ba người sống vội
Nhanh đi hối hả kẻ đi nhanh
Lẽ ra sớm ngộ nhìn ra lẽ
Thành để mà chi chỉ để thành…
Hồng Hà

Mộng phù sinh (bài thơ xướng)
Phù sinh miệng chén kiến bò quanh
Tiếng sáo gọi hè há ở tranh
Mây trắng thu vàng quên núi biếc
Trăng vàng hạ đỏ phủ đồi xanh
Bao phen bến cũ người qua vội
Mấy độ mưa nguồn nước chảy nhanh
Thắp nến mù lòa đêm bất tận
Kết trang thiên cổ mãi không thành.

Chiến sự (bài thơ họa)
Quanh vòng bể khổ chỉ vòng quanh
Tranh đấu bao đời … tiếp đấu tranh
Điện ngọc, ly gia lìa ngọc điện
Xanh lầu, vong quốc lạc lầu xanh
Nát nhàu gươm bút, thơ nhàu nát
Nhanh quá biển trời, sóng quá nhanh
Cổ sử tổ tiên thành sử cổ
Thành công, còn sợ tiếng công thành.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét