Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Cu gáyCu gáy một thời để đến đâu?
Mấy mươi năm đã điểm sương đầu

Gia phong tự có, thuyền theo nước
Nội thức chẳng không, vọng bắc cầu
Theo nghiệp duỗi co ngày tháng rỗng
Tùy duyên cúi ngước lỗ chân sâu
Buông lời cẩn trọng. văn như thị
Phỉ báng cửa từ họa đến mau.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét