Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Bi sử tân biên (3)Những ngỡ giang sơn tròn một mối, ba chốn an nhiên.

Nào ngờ binh tướng mười hai phương, trăm miền thống thiết.

Ngôi cửu ngũ tối tăm lòng nhân kiệt

Mệnh chí tôn mê muội dạ anh hùng

Đinh Bộ Lĩnh ra gươm trừ loạn sứ

Thành Cổ Loa lập phép định san hà

Nghiệp đế như bèo bọt, ngọc nát vàng tan

Muôn dân tợ càn khôn, xuân đi hạ đến

Nào phải trời cao cô phụ

Cũng vì ngôi chúa vô tâm

Nơi quan lộ đa đoan,

chốn thâm cung hung hiểm

Tiên Hoàng lập thứ bất minh.

Vương Liễn tranh ngôi bội nghĩa.

Thế nên tiền Lê tiếm vị ngai vàng,

quân nhà Tống thừa cơ xâm lược.

Nhân Bảo dẫn vạn quân hung hăng mất mạng, đại Tống bãi binh.

Lê Hoàn dùng một kế thư thái đuổi thù, trời Nam trổi nhạc.

Ngẫm lại chỉ vẫn tranh quyền đoạt lợi. Không khỏi ngậm ngùi

Thái hậu Vân Nga tư thông

Hoạn quan Đổ Thích soán nghịch.

Võ tướng chia bè. Lê Long Việt đành  thiệt mạng.

Văn quan lập đảng. Lê Long Đỉnh cướp ngôi trời.

Lòng người căm ghét kẻ chuyên chế độc tài. Lê Ngọa Triều buông ngôi cửu ngũ.

Trời cao thương cảm muôn dân oan khổ. Lý Thái tổ nắm mệnh càn khôn.

Nêu gương sáng vì dân đêm ngày canh cánh

Trừ quan tham soi ánh mặt trời

Được bốn đời đến Lý Nhân Tôn

Vẫn giặc Tàu dấy binh thôn tính.

Vương An Thạch ngu si dâng sớ, thảo phạt chốn nam phương.

Tống Thần Tôn đần độn thảo chương, hội quân nơi bắc xứ.

Giặc chưa kịp cử binh.

Ta bất ngờ đột kích.

Thành Ung Châu thất thủ, Tướng Tô Giám phải tự thiêu.

Ải Côn Luân phục binh, Trương Thủ Tiết đành hạ mã.

Thế rồi dọc suốt bờ Như Nguyệt:

Ba mươi vạn tinh binh, cờ trống rợp trời, tua tủa rừng gươm biển giáo.

Sáu vạn quân nghĩa sĩ, tre cọc men nước, ê a lục bát dân gian.

Những tưởng hổ gầm sấm nổ.

Vẫn là chó sủa chồn kêu.

Những tưởng ồ ạt giao tranh

Ai dè dập dồn tập kích.

Bao năm ấp ủ, đem nghĩa nhân Khổng Mạnh định chất xương tắm máu.

Vài tháng khó khăn, lấy hùng khí Triệu Trưng mà lắp nỏ trương cung.

Thương thay! Mười sáu vạn thân người chất thành gò Xác.

Đau lắm! Quá năm ngàn nghĩa sĩ máu chảy sông Cầu.

Tống đế căm gan, cờ hồng rách nát, uy vũ bốn phương.

Nam dân xót dạ, khăn trắng khóc than, đại tang khắp nước.

Lý đạo Thành an dân. Sử sách còn ghi.

Lý thường Kiệt diệt giặc. Thiên thư đã định.

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.” (*)

Xem lại gương xưa

Lý Thần Tôn trả ruộng đất khai ân..

Tô Hiến Thành mở khoa thi khuyến học.

Đại xá phạm nhân, bớt nhà tù, giảm thuế, bách tính lạc nghiệp an cư.

Trọng dùng trí sĩ, thêm trường lớp, vì dân, bá quan trung quân ái quốc

Từ cổ, nghiệp đế nhất thời.

Đến kim, quốc dân vạn đại.

Thiên đạo vì dân.

Độc tài hại nước.

Nơi ngôi chúa há cần thao lược

Yêu muôn dân yêu nước yêu nòi

Gương Lý xưa vạn cổ mà soi

Trả đất nông dân, trọng dùng trí sĩ

Trừ quan thâm, tham quyền cố vị

Diệt sai nha hà hiếp con dân

Quyền làm người trên mọi thước cân

Là thiên đạo sáng đến miền thủy tận

Dân là cội là mẹ cha nuôi nấng

Vua là con thuận đấng sanh thành

Nếu gốc kia yếu ớt mỏng manh

Thì đế nghiệp gãy cành còn đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét